Je productiviteit met 38% verhogen door 1 dag in de week minder te werken; kan dat? Zeker weten!

Pursuit Marketing in Glasgow experimenteerde hiermee en behaalde dit resultaat. Hun omzet steeg van 2.5 miljoen euro naar 5.6 miljoen in diezelfde tijd.

Operations director Lorraine Gray vertelde dat andere bedrijven door deze move kozen met hen te werken omdat men vindt dat Pursuit Marketing goed met haar personeel omgaat.

“De cultuur is verbeterd en geeft dus betere resultaten, betere performance en gelukkiger personeel. We zijn in staat de meest getalenteerden aan te trekken. Als de mensen werken zijn ze veel productiever. Ze zijn gefocussed op wat ze moeten doen en ze genieten van hun hun driedaagse weekend zonder dat ze zich met werk bezig houden.”

De tijd dat je respect afdwong en daarmee je riante salaris kon verdedigen omdat je 80, 90 of 100 uur per week werkte, is aan zijn eind aan het komen. Dit aantal uren zal bezien worden als ‘inefficiënt’. Men zal zich afvragen wat er mis is dat zoveel uren gespendeerd worden aan iets dat sneller kan.

Marei Wollersberger, directeur van Normally Design in Londen, vertelt dat haar staf vier dagen in de week werkt en 5 dagen krijgt uitbetaald. De werkdagen zijn nog steeds 8 uur. Op de 5de dag is het de bedoeling op geen enkele manier met werk bezig te zijn.

Marei meldt dat dit beleid de sleutel is tot het succes van het bedrijf: men is even winstgevend maar in minder tijd omdat de mensen efficiënter werken. Overwerk wordt als negatief bezien. Als er wordt overgewerkt kijken managers wat er verkeerd gaat.

Breintechnisch effect van minder werken
Deze nieuwe tendens heeft een goed effect op de werking van ons menselijk brein. Zoals in de topsport reeds lang bekend, is het voor het lichaam, met daarin dat magistrale brein, van essentieel belang dat er rusttijden zijn. Een spier bouwt zich namelijk op in de rust. Geef een spier voldoende tijd waarin het niet hoeft te presteren en je werkt optimaal aan de opbouw van de spier. Gun de spier geen tijd om niets te doen en de spier komt niet tot volle ontwikkeling.

Kies je ervoor de spier te overbelasten, dan raakt het in de stress. Het struikelt als het ware over twee processen: de spier afbreken door inspanning en de spier opbouwen door ontspanning. Dit veroorzaakt stress. Stress heeft een negatieve impact op creativiteit, productiviteit, vitaliteit etc. Het gaat niet samen.

Dit fenomeen geldt op exact dezelfde wijze voor ons brein. Het brein mag niet overbelast raken. Het raakt overbelast door de verschillende hersenonderdelen ineffectief te gebruiken en door het brein de broodnodige rust niet te gunnen.

Werk dus minder om productiever te zijn. Het brein houdt ervan korte tijdseenheden gefocussed te zijn op een onderwerp, om daarna met iets anders bezig te zijn. Dat is een van de manieren om toe te werken naar een stressvrij brein. Bewustzijn op deze fysieke processen geeft ons de gelegenheid betere keuzes te maken.

In de tijd dat je brein totaal niet bezig is met werk, werkt het optimaal verder. Door je aandacht op andere onderwerpen en activiteiten te richten, kan het vermogen om op een diep niveau oplossingen te genereren die je niet kunt bedenken, geactiveerd worden. Het zogenaamd ‘Aha!’ idee, dat iedereen wel kent. Het brein produceert dergelijke ideeën als het in ontspanning is. Een dergelijke explosie van creativiteit van het brein voelt altijd enorm bevredigend. Het voelt juist en compleet en geeft vaak een sense van opluchting en vrijheid. Actie zonder deze diepe bron voelt leeg en vlak. De combinatie van deze diepte plus eraan gekoppelde actie is wat ons diep tevreden maakt.

Actie zonder deze diepte put ons uit. Omdat het ons brein uitput.

Laat je brein voor je werken.

Bron