PEAK PERFORMANCE

Presteren met maximaal vermogen; vol zelfvertrouwen, moeiteloos en met totale focus

Voor ondernemers en professionals is peak performance de snelste weg naar succes. Als je ontspannen, gefocust en in een creatieve flow je werk doet, lever je topprestaties, geniet je van wat je doet en blijf je langer jong en gezond.
Stressvrij en kalm, ook als het hectisch is of er veel op het spel staat. Juist als er veel op het spel staat. Dat is de staat van zijn van alle toppresteerders. 

Met de trainingsprogramma’s van Best Brain for Business is het voor iedereen mogelijk om in deze staat te komen en te blijven, ongeacht de omstandigheden. Onze methoden en technieken zijn gebaseerd op meer dan 40 jaar onderzoek. Onze analyse-instrumenten zijn ontwikkeld om je voortgang nauwlettend te volgen, specifieke behoeftes vast te stellen en heldere en concrete trainingsdoelen vast te stellen.

HET BREIN ALS SLEUTEL

Stress, angst en apathie zijn net als rust, flow en passie staten van zijn. Geen gevolgen van de omstandigheden, geen noodzakelijke reacties op prikkels van buitenaf, maar uitdrukkingen van hoe ons brein georganiseerd is. En dat is waar Best Brain for Business over gaat:

je brein als de sleutel naar welzijn en succes, in alle omstandigheden. 

Talloze studies hebben aangetoond dat onze gerichte breinoefeningen de snelste en meest betrouwbare route vormen naar mentaal meesterschap en bewuste controle over ons brein en zijn enorme potentie. En dankzij het gebruik van objectieve biofeedbackinstrumenten kunnen we je training exact afstemmen op jouw situatie. Je kijkt in het scherm, traint je brein en groeit in intelligentie, creativiteit, geheugen, gewaarzijn en levenslust. Sneller en directer kan het niet. 

DE ORGANISATIE VAN ONS BREIN

Ons brein produceert hersengolven op verschillende frequenties. In de neurologie onderscheidt men vijf verschillende categorieën, te weten Beta, Alfa, Theta, Delta en Gamma. Iedere hersengolfcategorie heeft specifieke eigenschappen, behorende bij specifieke soorten van breinactiviteit. Met enige training kunnen we ze in onze eigen ervaring leren kennen en aansturen. 

Elk van deze categorieën heeft ons iets te vertellen, maar om het volle potentieel van ons brein te kunnen benutten dienen de hersengolven op de juiste manier met elkaar samen te werken. Dit is dan ook het volgende stadium in onze trainingen: het leren herkennen en actief oproepen van die hersengolfpatronen die zorgen voor optimale samenwerking in het brein. En daarmee, naast diepe innerlijke rust, voor toegang tot de helderheid, creativiteit, intuïtie en inzichten in de diepere lagen van ons bewustzijn.  

De volgende stap naar meesterschap is toepassing: het leren benutten van de optimale breinstaten om concrete uitdagingen in ons leven aan te gaan vanuit de volle potentie van ons brein en ons bewustzijn.  

Hieronder volgt een korte beschrijving van de vijf hersengolfcategorieën. Elke frequentie wordt gemeten in cycli per seconden (Herz) en elke categorie bestaat uit een reeks frequenties die qua eigenschappen bij elkaar horen.

HERSENGOLVEN

Het brein produceert Betagolven als je wakker bent, maar teveel Beta leidt tot stress, ongecontroleerd denken en rusteloosheid.  

Als ze optimaal functioneren is er sprake van logisch denken, probleemoplossing en een actieve gerichtheid op de buitenwereld. 

Beta is van belang om in de buitenwereld bewust te kunnen functioneren. Om Beta effectief te kunnen inzetten moeten we het echter wel onder controle krijgen. Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat het denken in plaats van een dienaar de meester wordt. Als je je brein opdracht geeft 1 minuut stil te zijn en dat lukt niet, is dit bij jou het geval.  

Alfa ervaren we als we in een relaxte, wakkere toestand zijn, met onze ogen gesloten, zonder cognitieve uitdaging. We zitten lekker in onze zintuigen met een ontspannen en onthecht gewaarzijn, of we zijn aan het dagdromen.  

Alfa versterkt onze verbeelding en fungeert als de brug tussen ons bewuste en ons onderbewuste. Hoewel Alfa op zichzelf bijdraagt aan ontspanning en creativiteit, is het vooral van waarde in combinatie met andere hersengolfcategorieën. Zonder Alfa ben je niet in staat om je dromen te onthouden als je wakker wordt en op dezelfde manier ben je zonder Alfa niet in staat om de intuïtieve inzichten uit je onderbewuste vast te houden en mee te nemen naar je bewustzijn. Je zag de oplossing voor dat vraagstuk, maar het glipte weer weg de diepte in als zand tussen je vingers.

Theta staat voor ons onderbewuste en voor onze diepste creativiteit en intuïtie. Het is de plek waar we de antwoorden vinden uit ons diepste weten. Het is een overvloed aan herinneringen, gevoelens en emoties en hoewel we er zonder breintraining geen bewuste toegang toe hebben, kunnen ze wel onze attitudes, verwachtingen, overtuigingen en ons gedrag beïnvloeden.  

Thetagolven zijn actief tijdens dromen en diepe meditatie. Ze zijn in het bijzonder krachtig aanwezig tijdens peak ervaringen, flow, aha-ervaringen en andere hoog functionele breinstaten.  

Hoewel Theta de bron is voor creativiteit en diepe inzichten hebben we andere hersengolfcategorieën nodig om dit naar ons bewuste te krijgen.

Deltagolven zijn de traagste golven en zijn aanwezig tijdens de diepe, droomloze slaap. Delta staat voor ons onbewuste. Het is de poort naar het collectieve onbewuste.  

Delta is ook de intuïtieve radar waarmee we uitreiken naar onze omgeving en informatie verkrijgen op een meer instinctief niveau. Delta wordt in verband gebracht met ons empatisch vermogen, waarmee we intunen in de gevoelens, behoeften en gedachten van anderen. Nog voordat de telefoon gaat weet je dat er gebeld gaat worden en door wie.

Gamma vertegenwoordigt de hoogste frequenties en is nog maar kort in beeld bij onderzoekers. Er is nog niet veel bekend over  gamma, maar het wordt in verband gebracht met ervaringen van transcendentie, diepe inzichten en vrede en met super efficiënte verwerking van informatie.

Voorbeelden van hersengolfpatronen 

Hieronder zie je twee plaatjes van hersengolfpatronen, zoals we die op onze EEG kunnen zien. De gekleurde balken geven de verschillende hersengolfcategorieën weer: 

Beta: rood-oranje-geel 

Alfa: groen 

Theta: blauw 

Delta: paars 

De kolom in het midden geeft de verschillende frequenties weer in Herz. De balken links en rechts vertegenwoordigen de activiteit in respectievelijk de linker en de rechter hersenhelft. 

patroon 1: normale, wakende staat

Alledaagse staat 

Het eerste plaatje toont het beeld wat we zouden kunnen verwachten bij iemand die geen enkele training heeft gehad en die geen controle heeft over zijn breinstaten. Het toont een staat met veel Beta, dat uitwaaiert naarmate de frequentie toeneemt. Er is nauwelijks Alfa, wat betekent dat de brug naar intuitie en creativiteit afwezig is.  

Deze persoon denkt de hele dag non stop na, zijn mind bepaalt waarover. Zeer stressgevoelig dan wel standaard gestrestst. Heeft moeite met het vinden van nieuwe oplossingen voor problemen: vindt zichzelf steeds terug in dezelfde looping. Het vermogen om nieuwe dingen te leren is geheel of gedeeltelijk geblokkeerd door de stress in het brein. Kan niet of heeft moeite met ontspannen, is altijd druk. Heeft het idee keihard te werken maar vindt dat de resultaten uitblijven. Kan vaak niet stoppen met werken. Kent slapeloze nachten omdat zijn mind blijft ratelen. Vermoeidheid, uitputting, burn out zijn gevolgen van een dergelijk hersengolfpatroon. Alle aandacht is gericht op de buitenwereld omdat de overtuiging bestaat dat succes en geluk bereikt worden door aan de omgeving te werken.  

patroon 2: flow en peak performance

De staat van flow en peak performance 

Het tweede plaatje geeft het hersengolfpatroon weer dat hoort bij een staat van flow en peak performance. Deze persoon is energiek en levenslustig want hij heeft zijn brein getraind van een normale staat van zijn naar zijn authentieke staat van zijn. Dit betekent dat het brein de essentie van de persoon faciliteert: het werkt fullspeed om de talenten, de vermogens, de wensen en ideeën van de persoon uit te drukken in de wereld. Het denken is onder beheer, wat zichtbaar is aan de naar boven toe afgeronde Beta. De mind denkt alleen als de persoon het denken nodig heeft. Voor de rest is het denken stil. Er is een besef dat succes, geluk en gezondheid bereikt worden door opgelijnd te zijn met wie je werkelijk bent. En dat wordt bereikt door het brein in lijn te brengen met je ware essentie.  

Omdat de Alfagolven sterk aanwezig zijn, heeft de persoon een open toegang tot de diepere lagen van bewustzijn als als hij die wenst te ervaren. Moet er een peak performance worden geleverd, zijn er creatieve vernieuwingen en veranderingen nodig, moeten vaardigheden snel worden aangescherpt of aangeleerd, lastige beslissingen worden genomen of uiterst complexe uitdagingen worden aangepakt, iemand die in staat is in die situaties zo’n optimaal hersengolfpatroon te produceren is er prima tegen opgewassen. Hij blijft kalm, houdt overzicht, blijft mentaal helder en kan optimaal dealen met wat er aan de hand is. Ook als de inzet hoog is. 

Als dit patroon enkele seconden optreedt, levert het de welbekende aha-ervaring op. Als het langer wordt vastgehouden spreken we van flow en peak performance. Een enorme boost in productiviteit, creativiteit, patroonherkenning, probleemoplossend vermogen en leervermogen. Je voelt je grandioos, gaat helemaal op in wat je doet en tijd lijkt niet te bestaan.

Met Best Brain for Business train je jouw brein naar patroon 2 en leer je die optimale breinstaat toe te passen in jouw leven en werk.

BIOFEEDBACK

Best Brain for Business werkt met verschillende instrumenten voor neuro- en biofeedback. Het grote voordeel van deze instrumenten is dat ze objectieve, onbevooroordeelde informatie geven over je staat van zijn en de organisatie van jouw brein. Er wordt simpelweg gemeten en weergegeven wat er in het lichaam en brein gebeurt. Je kunt het vergelijken met meer bekende biofeedback-instrumenten zoals weegschaal, bloeddruk- of hartslagmeter.  

De instrumenten waar wij gebruik van maken zijn:  EEG, GSR en BVP. Wat zijn dat en waar gebruiken we ze voor?  

Met een EEG (elektro-encefalogram) meten we elektrische activiteit in de hersenen. Wij maken gebruik van een speciaal soort EEG, de Mind Mirror ™. Dit EEG is niet bedoeld voor medische doeleinden, maar speciaal ontwikkeld om de topstaten van ons brein in beeld te brengen.

GSR (Galvanic Skin Response) meet de geleiding van de huid in de hand door zweet. Hiermee wordt uiterst nauwkeurig de mate van fysiologische ontspanning of opwinding gemeten.

BVP (Blood Volume Pulse) meet de hartslag en het bloedvolume, een indicatie van de innerlijke rust, kalmte en gezondheid.