De advocatuur
Een van onze doelgroepen is de advocatuur. Daar zijn een aantal redenen voor. Een ervan is dat wij zelf van complexe omgevingen houden en weten wat een dergelijke omgeving vraagt aan bewustzijn en vaardigheden. Een ander is dat in de advocatuur snelle denkers zitten; voor resultaten moet er hard gewerkt worden en is snel denken een vereiste. Wij zijn zelf sneller denkers.

Stress in de advocatuur
Aan het harde werken zitten consequenties vast: je loopt het risico dat je brein de amygdala (stress centra) inschakelt met als gevolg dat je stress ervaart. Stress zorgt er vervolgens voor dat je niet meer de beschikking hebt over de volle potentie van je brein met alle gevolgen van dien. Je raakt van je spoor en dat kost energie.

Als je onder tijdsdruk moet werken en je brein sluit belangrijke delen van je vermogens af wordt het lastig grote hoeveelheden informatie te verwerken. Je oordeelsvermogen neemt af wat weer gevolgen heeft voor je besluitvorming. Probeer dan maar eens hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Als je dan moet procederen of onderhandelingen moet voeren waar de belangen groot zijn, de werkuren lang en het brein geen rust krijgt, dan kan zelfs uitputting toeslaan. Ook kunnen onder regie van de amygdala de emoties flink oplopen. Dat is het laatste dat je nodig hebt als je op topniveau opereert.

High Performance Mind
Om op dit niveau goed te kunnen functioneren zodat je de resultaten behaalt die je voor ogen hebt, is een open, ontspannen brein noodzaak. Alle hersendelen dienen te flowen en de samenwerking tussen je hersenonderdelen dienen optimaal te zijn. Wij noemen dit de flowstaat en de organisatie van je brein die deze flowstaat genereert heet High Performance Mind.

Ontspannen procederen
Een advocaat op topniveau meldt zich. Zij wil meer ontspanning ervaren in haar werk en daarnaast wil zij kracht voelen in de rechtbank. Een ander doel is dat zij open en vrij wil kunnen manoeuvreren als zich onverwachte zaken voordoen om er het optimale uit te halen. Als meetpunt kiest zij: ‘Ontspannen procederen’. Dat is haar doel waarop zij haar brein gaat trainen.

Trainen van het brein
Na onze uitleg over de werking van het brein snapt zij wat er aan de hand is. Zij heeft niet zozeer last van de omgeving en de veranderingen erin, als wel van de reactie van haar brein op die omgeving. Het brein is ongetraind in het kalm blijven. Anders gezegd: zij heeft zonder het te beseffen haar brein getraind de stress in te gaan. Dat is haar standaard modus. Uiteraard is zij daar niet alleen in. De meeste breinen zijn in die staat van zijn getraind. Het mooie van deze tijd is dat we hier iets actief en effectief aan kunnen doen.

Door kennis van het brein, het trainen van het brein tijdens je dagelijkse werkzaamheden en het meten van je inspanningen middels onze state-of-the-art EEG en biofeedback apparatuur kun je je brein zo trainen dat, wat de omstandigheden ook zijn, het open blijft flowen. In die staat van zijn werkt je brein optimaal omdat het creatief blijft.

We starten met een hersengolfprofiel. We kunnen zien dat zij bij bepaalde opdrachten haar hoofd inschiet en het contact verliest met haar ontspanning. We starten met eenvoudige breinoefeningen die zij door de dag heen uitvoert. Alle oefeningen vinden gewoon overdag plaats zonder dat iemand het ziet of er weet van heeft. De oefeningen vinden namelijk van binnen plaats, in je hoofd. Het zijn oefeningen die het brein per direct kalmeren.

Iedere maand nemen we een hersengolfprofiel af en tussen door hebben we regelmatig contact om de vinger aan de pols te houden. Ze werkt hard. Ze doet trouw haar oefeningen en verzucht blij dat ze er meteen baat bij heeft. Soms vergeet ze het een dag en dan voelt ze hoe ze terugzakt haar oude staat van zijn in. Ook werken we aan content: gedachten die zorgen dat haar brein in de stressmodus gaat.

Resultaat breintraining
Na twee maanden belt ze na een zitting enthousiast dat ze normaliter haar pleidooi volledig uitschrijft maar dat ze besloten had dit te laten. Ze kende de zaak door en door, haar brein was kalm en dus kon ze putten uit alle vermogens die het haar ter beschikking stelde.

De zitting was pittig geweest maar ze was niet nerveus geworden. Toen de advocaat van de tegenpartij trachtte haar te provoceren had ze dit meteen waargenomen en had ze haar brein opdracht gegeven kalm te blijven. Op snelle en adequate wijze had ze repliek gegeven.

Na afloop was ze opgetogen en vol energie naar kantoor gegaan.

‘Het werkt’, zei ze. En dat doet dit werk. Het werkt.

De sportschool voor het brein

Zoals je met een barbel een spiergroep kunt versterken door de spiergroep te trainen, zo kun je je brein trainen optimaal te blijven functioneren. Daarom noemen wij ons ‘De sportschool voor het brein’.

Een ontspannen brein is onze authentieke staat. Stress is aangeleerd.

In de advocatuur wordt veel gesport. Fietsen, zwemmen, body pump, fitness, wandelen, hardlopen…

2018 wordt het jaar dat de advocatuur ook bezig gaat met het trainen van het brein.

App of bel ons als je eens kennis wilt maken en een hersengolfprofiel wilt. Daarna kun je kijken wat en of je verder wilt.

Eugenie 06 14 17 70 37

Jan 06 4 185 1823