Volgens de laatste onderzoeken heeft het brein tijd nodig om neuronencircuits om te leggen: van een paar weken tot een jaar.

Simpele gewoonten vragen minder tijd om tot ander gedrag te komen.

Van ongemotiveerd naar gemotiveerd, van een gebrek aan zelfvertrouwen naar zelfvertrouwen, van niet weten wat je moet doen naar geïnspireerd zijn en richting weten; dat soort innerlijke veranderingen vragen over het algemeen meer tijd omdat er meerdere neuronencircuits bij betrokken zijn.

Neuroplasticity is de term die gebruikt wordt om de processen die plaatsvinden in je brein te beschrijven die ontstaan onder invloed van stimuli. Omstandigheden, gedrag, ervaringen, gedachten en programma’s veranderen non stop je fysiologische brein.

Breintraining vindt dus non stop plaats.

Dit gebeurt bewust of onbewust. Als je niet weet hoe je je brein kunt aansturen, zal je brein op eigen houtje aan de gang gaan. Dit betekent dat de amygdala een grote rol zullen spelen in je belevingswereld.

De amygdala (je hebt er twee) vervullen een belangrijke rol bij stressreacties. Ze koppelen aan een stresssituatie emoties. Daardoor worden er vaak linken gelegd die ons niet dienen. Bijvoorbeeld een stressreactie die je hebt in de rechtszaal omdat je een deel van je dossier mist, die de amygdala koppelen aan angst en onzekerheid, schaamte of schuld. Door de amygdala wordt de rechtszaal ineens een bedreigende omgeving. Dat is niet handig en niet effectief.

Daardoor ervaar je onnodige stress op momenten dat je die feitelijk niet kunt gebruiken. De aanwezigheid van negatieve emoties zijn een teken dat je brein op dat moment niet optimaal functioneert.

Het gedrag dat je vertoont nadat een dergelijke angstcircuit in je brein is aangelegd zal de werking van de amygdala reflecteren: je gaat vechten, vluchten of bevriezen.

Gedrag veranderen vraagt dus het veranderen van de reactie van je brein. Het is voorwaarde voor het kunnen veranderen van gedrag.

Bewust je brein trainen betekent dat je de amygdala onder beheer hebt zodat zij niet meer aanslaan en je de vecht-, vlucht- of bevriesreactie insturen. Gebeurt dat wel dan is het effect daarvan dat je bewustzijn vernauwt en je je beschikking tot je creativiteitscentra kwijtraakt. Heb je je brein bewust getraind, dan treedt die automatische reactie niet meer op.

Het brein blijft bij gevorderde practioners open en in de flow met als gevolg dat er toegang is tot de volle potentie van de persoon. Het brein produceert dan geen belemmerende negatieve gedachten met de bijbehorende emoties meer.

Dit kan bereikt worden omdat het brein zo plastisch is. Je kunt het brein niet, niet trainen; je traint het brein altijd. Train het dan goed. Laat je brein voor je werken.

Neem voor meer informatie, een lezing of anderszins, contact met ons op.

eugenie@bestbrainforbusiness.com