We hebben onze zoon Jesse als voorbeeld aan de sensoren, aan het EEG gehangen zodat je kunt zien wat er gebeurt als we een ‘hook up’ sessie met je hebben.

‘Aan het EEG hangen’ betekent dat je vier sensoren op je schedel krijgt die je hersengolven meten. Het EEG is vergelijkbaar met een weegschaal. Als je gebruik maakt van een weegschaal vertelt het apparaat je wat je gewicht is, zonder dat het je gewicht beïnvloedt. Je wordt niet slanker door erop te gaan staan.

Zo werkt ook het EEG: het meet je hersengolven en geeft die door aan de computer die er een weergave van geeft zoals je in de video kunt zien. Er zijn overigens geen goede of foute hersengolven. Je brein functioneert nu op de manier waarop jij het hebt getraind.

Omdat we niet geleerd hebben DAT we ons brein kunnen en dienen te trainen, zoals ook ons lichaam om training vraagt om optimaal fit te zijn, heeft bijna niemand een optimaal getraind brein. Je zou dus kunnen concluderen dat vrijwel iedereen baat zou hebben bij breintraining maar dat is niet zo. Het moet je aanspreken, je moet er enthousiast van worden, het moet je ‘pakken’. Het breinwerk is daarom ook niet voor iedereen geschikt en dat is helemaal niet erg.

Wil je wel meer weten over het rechtstreeks werken met je brein: lees hier meer over de impact van ons werk dus wat jij er mogelijk aan zou kunnen hebben.  http://bestbrainforbusiness.com/hoe-we-werken/