In deze wereld waar alles sneller lijkt te veranderen dan een gemiddeld mens nog kan bijbenen is het belangrijker dan ooit in contact te zijn met je ware menszijn. Daarvoor is het noodzakelijk in connectie te zijn met je innerlijk kompas.

Het innerlijk kompas is bij veel mensen overschreven door jarenlange aangeleerde regels en voorschriften die gaan over wat je moet doen om te mogen zijn wie je bent.

Programma’s
Zo zijn wij allen getraind te denken dat we moeten leren voor een diploma. Zonder diploma kom je niet aan de bak, kun je je geen plek om te overleven verwerven in de maatschappij.

Dat is wat wij bij Best Brain een programma noemen: een pakketje informatie dat over de neuronencircuits in ons brein gaat met een onmetelijke snelheid en die wij voor waar aannemen. We zijn ons door jarenlange breintraining van buitenaf niet meer bewust of een dergelijk pakket informatie waar is of niet waar.

Identificatie
We identificeren ons met de informatie. Elk moment dat we ons identificeren met wat ons is aangeleerd, zijn we niet in contact met ons zijn. We zijn op dat moment het contact met ons innerlijk kompas kwijt. Ook al realiseren we ons dat vaak niet eens, door de identificatie.

De programmeringen beginnen vroeg in de jeugd en zijn afhankelijk van de tijdsgeest waarin een mens opgroeit. Ook opvoeders en het schoolsysteem programmeren kinderen al snel weg van wie ze zijn. Een van de gevolgen daarvan is dat een mens in hoog tempo zijn contact met zijn creativiteit verliest. Creativiteit is de core van onze being. Het is wie we zijn.

Een goed georganiseerd brein
Als kind uit die creativiteit zich op talloze wijze in spel. Later, als het brein steeds meer onze volwassen essentie faciliteert, uit het zich in meer volwassen talenten als problem solving, manifesteren in de wereld, samenwerken etc. Het ontvangen van volstrekt nieuwe ideeën is een ander machtig vermogen van een goed georganiseerd brein. Evenals de totale afwezigheid van negativiteit en stress.

Een mens is volledig mens als zijn essentie voor de volle 100% tot uitdrukking wordt gebracht en geleefd wordt. Het is een mens in vol contact met zijn innerlijk kompas. Dat impliceert dat een volledig mens gelukkig is, van nature, los van de omstandigheden. Een brein dat deze staat van zijn ondersteunt en mogelijk maakt ligt in lijn met de essentie van de persoon. Het leven is dan moeiteloos, zorgeloos, gemakkelijk en intens bevredigend. Zo zijn we bedoeld.

Een praktijkvoorbeeld

In het linkerplaatje vindt u een afbeelding van een brein van een cliënt dat door een enorme hoeveelheid programmadenken wordt beheerst. De persoon met dit hersengolfprofiel ervaart stress. Hij werkt hard en probeert het zijn werkomgeving naar de zin te maken. Hij kan niet goed grenzen aangeven omdat hij niet in ieder moment weet wat goed is of niet. Alles wat op hem afkomt lijkt logisch. Hij heeft een programma draaien dat hem influistert dat het belangrijk is dat hij mensen begrijpt. Het is een onbewust programma dat hij bewust krijgt door met ons te werken. Hij ziet aan de reacties van zijn hersengolven op het scherm bij verschillende eenvoudige opdrachten die we hem gaven hoe zijn brein als het ware sluit als hij denkt dat hij iets moet doen voor een ander ‘omdat hij de ander begrijpt’. Zo laat hij toe dat zijn manager regelmatig vlak voor het weekend een bulk werk bij hem neerlegt die  voor maandag af moet. Hoewel hij daar de zenuwen van krijgt is de uitleg van zijn manager van dien aard dat Henk ‘het begrijpt’. En als Henk het begrijpt dan gaat hij het doen.

Zijn manager is met een grote zaak bezig en kwam er niet aan toe.
Zijn manager gaat op zakenreis dus Henk moet het doen.
Zijn manager zegt dat Henk de enige is aan wie hij deze klussen toevertrouwt.

‘Mijn god, wat ben ik braaf’, zegt hij ongelovig, ons aankijkend. ‘Ik ga meteen op de automatische piloot en ik doe het. Maar ik zie het nu. Moet je kijken hoe dat blauwe weg klapt. Daar zit toch mijn essentie?’ We knikken. Bullseye. Hij ziet het.

Wij hebben nog nooit een sessie meegemaakt dat iemand geen shift doormaakte. Iedereen komt altijd in contact met zijn essentie, met zijn innerlijk kompas. Deze momenten zijn van groot belang omdat het de wegwijzer is naar huis. De effecten van een sessie zijn echter niet altijd blijvend. Het brein heeft ingewikkelde spinnenwebben van programma’s gemaakt in al die jaren. Het werk is dat stukje bij beetje te ontrafelen. Werken met de hersengolven versnelt dit proces dramatisch.

Henk krijgt huiswerk mee. Hij gaat zijn hersengolven leren onder beheer te nemen, te beginnen met de betagolven. Dat zijn de oranje banden in de afbeelding. Zijn brein produceert veel te veel non stop denken. Daar gaan we wat aan doen. De oefening die Henk kiest is dus een beta-reductie oefening waarbij hij meerdere keren per dag een paar seconden zijn denken stopt.

Na twee weken komt hij terug. We hooken hem weer op aan het EEG. Naast het hersengolfpatroon dat hij de eerste keer toonde, heeft hij nu ook met een zekere regelmaat een andere organisatie. Een waar de oranje banden, het denken, aanzienlijk verminderen en waar de paarse banden (theta-golven die onze diepe zijn tonen) opflakkeren.
Hij vertelt dat hij flink oefent en er veel baat bij heeft. Hij vertelt blij: “Ik zie het programma veel beter, telkens wanneer ik erin terecht kom. Ik heb nog geen idee wat te doen als ik erin terechtkom’. Wij stellen hem gerust dat de antwoorden vanzelf in hem op zullen komen. Dat is gegarandeerd zo. Een kwestie van tijd.

En zo geschiedde. Twee maanden later vertelt hij hoe hij ‘ineens’ zijn manager een halt heeft toegeroepen en hem heeft vertelt dat hij geen tijd heeft om de onverwachte klus te klaren. “Ik deed het ineens. Ik had me er niet op voor bereid. Ik zei het gewoon ineens. Ik voelde een power in mij opkomen en toen sprak ik hem aan. Ik was volstrekt zonder zenuwen, ik voelde mijn kracht. Dat was geweldig. Het is lang geleden dat ik me op dit soort momenten zo sterk en rustig heb gevoeld. Ik zei ook het juiste, ik dacht er echt niet over na. Geen moment. Dat is toch ongelofelijk dat dit gebeurt door alleen maar die beta-oefening te doen?’

Nee, dat is niet ongelofelijk. Het is onze ware staat van zijn. Als die vrijkomt, weten we precies wat we in ieder moment willen en moeten doen. En het is niet alleen het werk rechtstreeks op de hersengolven. Het is ook het werken met de content: met de programma’s. Die twee samen zorgen altijd voor bevrijding. Kan kort duren, kan lang duren maar het bevrijdt.

Als we iets nodig hebben in deze turbulente wereld dan is het ons innerlijk kompas. Maak hem vrij.

Neem contact met ons op voor een ontmoeting of een presentatie.

We vinden het machtig onze expertise te delen.