Plezier

Vanuit een neurowetenschappelijk perspectief is het nastreven van elke vorm van beloning de belangrijkste activiteit van ons brein. Plezier is wat een mens iedere ochtend zou moeten motiveren om uit bed te komen en de wereld in te gaan. Het brein zoekt plezier.

De mind

De neiging is echter de focus te richten op de mind, die met behulp van andere hogere functionaliteiten, idealen bedenkt die je brein wegvoeren van je verlangens en ze dwingen in de richting van wat sociaal moreel wenselijk zou zijn. Non stop denken, presteren, onder hoge druk werken zijn gevolgen die ongezond zijn voor het brein.

Menselijke basisbehoeften

Het idee bestaat dat plezier je zal afleiden van wat ‘echt’ belangrijk is. Hetzelfde geldt voor liefde, fysieke passie, vriendschappen en het verlangen naar schoonheid. Die worden als lagere vormen van ‘zijn’ geclassificeerd. ‘Werk gaat voor’.

Deze moraal zorgt er voor dat mensen hun eerste focus hebben op ‘the job to be done’. Aan je bureau productief zijn wordt daarom hoger gewaardeerd dan door een bos lopen. Eindeloos vergaderen tot je hoofd kookt wordt gezien als werk. Ontspannen en niets doen doe je maar in ‘je vrije tijd’. Prioriteit ligt op productie. Het negeren van deze menselijke basisbehoeften leidt tot enorme individuele en collectieve schade.

Neurowetenschap

De neurowetenschap maakt dus feitelijk gehakt van deze manier van kijken. Het onderwaarderen van plezier is desastreus omdat het de onderdrukking vereist van basisbehoeften zoals het zorgen voor anderen, waarachtige verbinding en speelsheid. Als aan die basisbehoeften tegemoet is gekomen en je stelt vanuit die staat van zijn je doelen ontwikkel je een volledig uitgebalanceerd en optimaal functionerend brein.

Technieken voor een gezond brein

Moet je dan maar stoppen met je werk? Nee. Je kunt stap voor stap met je brein aan de slag gaan, binnen je werk, om je brein  in de pleziermodus te trainen. De technieken die wij onze relaties leren in hun dagelijkse praktijk stimuleren de sociale, morele, ethische circuits in het brein. Zo integreer je de hoogste waarden die noodzakelijk zijn voor een gezond brein.

Oefening

Zet acht weken lang ieder uur een wekkertje en neem 60 seconden om te ontspannen door te rekken en te strekken en te geeuwen. Doe dan 60 seconden iets wat fysiek prettig is. Neem dan 60 seconden de tijd om je iets te herinneren in het laatste uur dat fijn was.

En schrijf iets op waar je dankbaar voor bent.

10 tot 25% verbetering van het brein

De neuroloog Mark Waldmann doet deze oefening met executives uit het bedrijfsleven.

Na 8 weken leggen ze de executives de scan in en wordt er een 10 tot 25% verbetering gezien in vele functies van het brein.

De vraag is: kun jij de discipline opbrengen een dergelijke oefening trouw te doen?