Volgens NASA worden we als geniale, creatieve human beings  geboren en worden we door het schoolsysteem gedegradeerd tot monotone werkslaven. Dit is hun conclusie al in 1968. Een ieder kan zelf constateren dat het schoolsysteem nog steeds hetzelfde is.

NASA had Dr. George Land benaderd om een ‘highly specialized’ test te ontwikkelen die hen de gelegenheid zou geven hun rocket scientist en engineers effectief te meten op hun creatieve potentieel. Zo geschiedde. De test bleek erg goed te zijn. Dr. George Land vroeg zich af waar creativiteit eigenlijk vandaan komt. Worden sommige mensen ermee geboren? Is het aangeleerd? Of ontwikkel je het door ervaring op te doen?

Men gaf de test aan 1.600 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 5. De test geeft inzicht in het vermogen van het individu om met totaal nieuwe, andere en innovatieve ideeën te komen. Welk percentage van de kinderen, denkt u, dat in de categorie ‘Geniale Verbeelding’ viel?

A whopping 98%!

Men besloot de test te herhalen. Hier zijn de resultaten:

5 jaar later: de kinderen zijn 10 jaar oud: nog 30% is geniaal.

Weer 5 jaar later: slechts 12% van de kinderen viel nog in de categorie ‘Geniaal’.

En volwassenen? Slechts 2% is nog in contact met het eigen, authentieke, unieke creatieve vermogen. Twee procent! De geniale, creatieve mens zoals die wordt geboren, wordt binnen 2 decennia geprogrammeerd tot iemand die ver van zichzelf af is. Door het schoolsysteem. En DAT is de oorzaak waarom 80% van de mensen niet betrokken is bij zijn werk. Dat is waarom mensen aanvaarden dat ze moeten werken om te mogen leven. Dat ze op de eerste plaats productief moeten zijn en dat het leven daar om draait. Een kijkje op een stationsperron geeft een goed beeld van de zombiestaat waar veel mensen in zitten; men houdt zich als een drenkeling vast aan hun telefoon, zonder op of om te kijken. Ik kan wel uren doorgaan met aan te wijzen waar mensen van hun spoor zijn! Het toont zich zo duidelijk.

Effect van het schoolsysteem op het brein

In plaats dat het brein continu creativiteit faciliteert en dus onze essentie, raakt het in chaos en produceert het emoties, waarin we gevangen komen te zitten. Onzekerheid, verslavingen, stress, woede en de rest van de emoties die ons ongelukkig maken zijn het gevolg van een brein dat gestandaardiseerde, van buitenaf opgelegde programma’s volgt. We nemen programma’s van anderen aan, die ons vertellen dat ‘lijden bij leven hoort’. We aanvaarden een systeem dat ons onderdrukt en uitbuit. Ons leven draait om werk en andere verplichtingen in plaats van avontuur en nieuwe ervaringen.

Mensen leven niet meer vanuit hun essentie dat hen ieder moment van hun leven exact vertelt wat te doen, wat nodig is en hoe te leven. Dat kan ook niet met een brein dat gedwongen is orders op te volgen, andermans kennis als waarheid te aanvaarden, eindeloos stilzitten, bergen en bergen huiswerk terwijl er gespeeld en ontdekt had moeten worden.

Het brein is geprogrammeerd tot een chaos met als gevolg problemen, conflicten, machteloosheid, afgescheidenheid, eenzaamheid.

De delen van het brein die onze essentie faciliteren, waaronder de creatieve centra, doven. Neuronencircuits die niet gebruikt worden verliezen hun kracht. Letterlijk. De niet gebruikte neuronencircuits slinken.

Het brein is niet meer gericht op het binnenste van de mens, maar op de buitenwereld. In plaats van een respons te geven, reageert het. Het wordt afhankelijk van de omgeving. Het is continu bezig met de buitenwereld in plaats van te rusten in het creatieve, speelse binnen.

Een greep uit de gevolgen; er zijn er meer. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat overal waar ongeluk is, strijd, conflict, negativiteit dit fenomeen zichtbaar en voelbaar wordt voor ons. Het openbaart zich op dat moment.

De weg terug

Om terug te keren naar onze authentieke staat van zijn is ons brein dus het perfecte instrument. Ons brein heeft een authentieke staat van zijn, met een daarbij horend hersengolfpatroon, dat nog steeds in ons bereik ligt. Door het brein te leren kennen en te terug te trainen naar zijn authentieke topconditie, om vervolgens de inhoud van de programma’s vanuit bewustzijn te onderzoeken en te resetten, kan nog steeds de innerlijke vrijheid waarnaar velen snakken, bereikt worden.

Dan wordt het leven weer een dansfeest.
Zoals het bedoeld is.

Boek ons voor een presentatie hierover en neem contact op.

De Talk van Dr. George Land; klik hier.

Inspiratiebron