Wij zijn momenteel bezig met een hersengolfonderzoek onder topondernemers. Klik hier voor een video over ons onderzoek.

Er zijn veel boeken geschreven over succesvolle ondernemers maar er is nog niets bekend over de relatie succes, levenshouding EN breinstaten die deze mensen produceren.

We verstaan onder een topondernemer: ondernemers die hun passie volgen, daarmee succesvol zijn geworden en die mogelijk zelfs naam hebben gemaakt in hun vakgebied.

Onderzoeksdoel

Wat kunnen wij leren over de wijze waarop topondernemers hun brein als gereedschap gebruiken bij het behalen van hun succes? Is er een relatie te ontdekken en zo ja, welke dan?

Boek ‘Waves of Succes’

Het eindresultaat wordt een internationaal boek ‘Waves of Succes’ dat in 2019 uit moet gaan komen.

Deelnemen

We hebben nog plek voor ondernemers die hun passie volgen, daarmee succesvol zijn geworden en die mogelijk zelfs naam hebben gemaakt in hun vakgebied.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek behelst een hersengolfonderzoek waarbij de ondernemer kennis kan maken met zijn eigen hersengolven en die kan bekijken op ons scherm. Je leert veel over de werking van je eigen brein. We werken met een state-of-the-art EEG dat speciaal ontwikkeld is om breinstaten in beeld te brengen. Je krijgt praktische stappen mee om je breinstaten verder te optimaliseren.

Het is een volwaardige sessie waar onze cliënten een paar honderd euro voor betalen. De sessie is uiteraard gratis.

Tevens houden we een semi-gestructureerd interview waarin we vragen stellen over succes, wat dit betekent voor die persoon, hoe hij omgaat met tegenslagen, etc. Je dient rekening te houden met minimaal twee uur tijdsinvestering. De ervaring leert dat dit meestal uitloopt omdat de ondernemer het plezierig vindt over zijn succes en zijn leven te vertellen.

Aanmelden

Ben je topondernemer of toponderneemster, wil je je prachtige brein leren kennen en een blik werpen op je hersengolven, wil je meewerken aan een mooi project, bel of app dan met Eugenie. 06 14 17 70 37.