Dikke tip: lees deze tekst terwijl u ondertussen naar het pianoconcert No 1. van Chopin luistert voor optimaal leesgenoegen.

U ziet hier een ornament op de foto. Een van de talloze ornamenten die mijn vader redde.

Kunst redden
Mijn vader stopte met werken toen hij zo oud was als ik nu. Hij ging rentenieren en doen waar hij werkelijk van hield: kunst redden. Uit monumentale panden in Dordrecht, die door de gemeente op de slooplijst waren geplaatst ‘omdat de gemeente met zijn tijd mee wilde gaan en deze panden  ouderwets waren en hadden afgedaan’, haalde hij de ornamenten uit de hoge plafonds die anders vernietigd zouden worden door de sloopbal.

Schoonheid
Hij kon er niet tegen dat een dergelijke schoonheid zou verdwijnen. Met touwen, dozen en  gereedschap toog hij naar zo’n monumentaal pand en werkte zich in het zweet om pracht en praal te redden van een systeem dat deze schoonheid niet kon zien, niet kon inschatten, niet op waarde kon schatten en zou doen vergaan. Met zorg en vakmanschap wist hij dat wat immense menselijke waarde had, te behouden voor hen die er oog voor hebben. Groot respect had hij voor de stukadoors die in de 19e eeuw met liefde en handwerk dit schitterende werk hadden vervaardigd.

Bevrijden
Eenmaal thuis in zijn pand aan het Steegoversloot toog hij met inzet en grote precisie aan het werk. Zijn sigaartje in zijn mondhoek, stukken van Bach of het pianoconcert No 1. van Chopin door de benedenverdieping. Hij werkte altijd in de serre of keuken aan zijn erfgoed. Want erfgoed werd het. Uren en uren, dagen en dagen werkte hij geconcentreerd en vol overgave. De ornamenten zaten onder dikke lagen verf die door de tijden heen over de rondingen en vormen waren gesmeerd. Met keukenmesjes en krabbertjes bevrijdde hij de schoonheid van het vakmanschap van de stukadoors, onder de verf vandaan. Onvermoeibaar was hij. Gedreven door een totaal commitment.

Omgaan met obstakels
Na een tijd besloot hij de ornamenten na te gaan maken en er zelf afgietsels van te maken door middel van mallen. Dit bleek een nog groter appel te doen op zijn intellect, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hij kwam voor talloze verwachte en onverwachte obstakels te staan die hij, de een na de ander, moest zien op te lossen voor een perfect resultaat. Een van die problemen was het voorkomen van luchtbellen in het gips die voor gaatjes in het ornament zorgden. Een ander was het raadsel hoe de mal zo te maken dat het afgietsel zonder schade zou loslaten. Zijn hele huis stond vol met zijn werk. Zonder dat hij het in de gaten had was hij een vakman geworden. Na zijn dood werd alles voor een appel en een ei verkocht aan de Dordtse bevolking. Zo gaat dat met meesterwerken.

Kunst redden
Wat heeft dit alles nu met breinwerk te maken?

Alles.

Op de eerste plaats zijn we in een tijdsbestek beland waarin de schoonheid van het menszijn steeds meer wordt weg gemarket als ouderwets. Zo is volgens een invloedrijke groep de mens in haar huidige vorm outdated en afgedaan en heeft ieder mens binnenkort de keuze: ‘Plug je brein in op het singulariteitsnetwerk van AI of leef de rest van je leven in de mensen-dierentuin’. Volgens Geordie Rose is het menselijk brein een outdated equipment en verdient het replacement. Machines zullen worden zoals mensen en zullen mensen op ieder mogelijk aspect overtreffen. “The brain is a classical information processing device”. Machines zijn smarter, kunnen alles wat een mens kan beter, kunnen de toekomst beter voorspellen, leren sneller. De mens en haar beperkte brein zal het afleggen tegen machine learning, robots en algoritmen.

Dit klinkt als de gemeente Dordrecht die de sloopbal door immense historische schoonheid haalde omdat het plaats moest maken voor ‘modern en beter’. Ik heb me verdiept in Ray Kurrzweil die ons brein wil uploaden in de cloud zodat wij ook sneller en beter functioneren. Nanotechnologie, Robotica, Artificial Intelligence, Transhumanisme, Sophia de robot, het verdwijnen van cashgeld en alles wat er nog meer plaatsvindt heeft mijn aandacht tijdelijk gehad. Vervolgens heb ik mijn conclusie getrokken zoals ook mijn vader dat deed: doen waar je werkelijk van houdt en ga daar volledig voor.

Schoonheid
Waar wij van Best Brain voor gaan is het tot volle wasdom brengen van het menselijk potentieel. Dat doen we door alle slapende vermogens van ons brein wakker te maken zodat het tot onze beschikking komt. Ons bewustzijn in combinatie met technologie die in in de afgelopen vier decennia is ontwikkeld door mensen met eveneens een diepe liefde voor de mens, ons bewustzijn en ons magistrale brein, stellen ons daartoe nu in staat. Technologie die aangewend wordt om waarheid, liefde, verbinding, creativiteit, tot volle potentie te laten komen. Wij hebben groot respect voor deze onvoorstelbare schoonheid die wij als mens mogen leven.

Bevrijden
Net als mijn vader werken we ons bij Best Brain in het zweet om de pracht en praal van de menselijkheid te redden van de sloophamer. We doen waar we van houden: mensen helpen zich te bevrijden van alle oneigenlijke, aangeleerde programmeringen die verhinderen dat ze hun volle potentie tot leven brengen. Dat is een kunst, een levenskunst.Wij leren mensen hun brein in lijn te brengen met wie zij werkelijk zijn.

We kunnen er niet tegen als een dergelijke schoonheid zou verdwijnen. Met toewijding, kennis, een rijke ervaring, technologie in de vorm van state of the art neuro- en biofeedback apparatuur en inzicht in de mens en zijn authentieke power werken we nauwgezet met onze klanten aan het vrijmaken van alles wat zij willen leven in zichzelf.

Wij leren hen de werking van hun brein kennen in hun eigen ervaring zodat zij zelf hun brein leren aansturen. Je zou het innerlijke mind control kunnen noemen. Met zorg en vakmanschap behouden wij dat wat immense menselijke waarde heeft, voor hen die er oog voor hebben. Groot respect hebben wij voor de mens en zijn vermogens. Daar kan geen robot tegenop.

Met inzet en grote precisie zijn wij met onze klanten aan het werk. Met een kop thee, life of via Skype, intensief en vol plezier. De lachsalvo’s zijn bij de buren te horen. Want het vrijmaken van de mind door er bewustzijn in te brengen is een compleet feest. Uiteraard hoort krabben en schuren, terugvallen en weer opstaan erbij. Wij werken ons in het zweet om pracht en praal te redden van een systeem dat deze schoonheid niet kan zien, niet kan inschatten, niet op waarde kan schatten en ondergeschikt wil maken aan AI en Robotica. Onvermoeibaar zijn wij. Een totaal commitment waardoor we gedreven worden. Uren en uren, dagen en dagen, maanden en maanden werken wij geconcentreerd en vol overgave. Het brein van de mens zit onder dikke lagen programma’s die door de tijden heen over onze essentie zijn heen gelegd.

We barsten van de plannen, zetten campagnes op, onderzoeken de markt intensief, benaderen zeer zorgvuldig en uiterst selectief mensen met wie we denken te kunnen samenwerken. We genieten, vallen en staan weer op, iedere keer sterker dan ervoor en boeken langzaam maar zeker succes. We komen obstakels tegen die een nog groter appel doen op ons intellect, onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen. We komen als ondernemers voor talloze verwachte en onverwachte problemen te staan die we de een na de ander oplossen voor een perfect resultaat. En zo, door de tijd heen, zijn we vakmensen geworden. Want breinwerk is vakmanschap. Zij, die het beheersen, hebben een vak geleerd. Zij hebben zich een levenskunst eigen gemaakt. Zij zijn expert geworden in het voluit leven zonder angst, vanuit essentie en authentieke kracht. Dit is ons geboorterecht en voor minder gaan we niet.

Het leven behoort een dansfeest te zijn.

Dat is onze missie.

Best Brain wil de de volle schoonheid, intelligentie en vitaliteit van het menselijk brein en bewustzijn ontsluiten voor en toepassen in business.