Vrije uitloopkinderen: leren hoef je niet te leren

Natuurlijke en wereldse wetten

Op aarde hebben we twee soorten wetten: de natuurlijke en de door de wereld bedachte wetten. Deze twee hebben meestal niets met elkaar gemeen.

Natuurlijke wetten volgen een perfect uitgebalanceerd patroon vanuit authentieke liefde. Leven is liefde. Als we leven vanuit wie we zijn, creëren we moeiteloos vanuit onze verlangens. Leven we vanuit onze essentie dan leven we in harmonie, met wijsheid, in vertrouwen, vanuit verlangen en scheppen overeenkomstig een liefdevolle, vreugdevolle wereld om ons heen. Uit liefde kan niets anders dan liefde voortkomen.

Dit bewustzijn met de bijbehorende diepte van leven zijn veel mensen kwijt. Ik ben het ook eeuwig kwijt geweest en vond het een ramp.

Wereldse wetten zijn uitdrukkingen van bedenksels van de mind, die zich heeft losgemaakt van de natuurlijke wetten. Deze mindset wantrouwt het leven en vindt dat het leven gecontroleerd en verbeterd dient te worden. Leerplannen, (marketing) stappenplannen, AI, Big Data zijn hier slechts een paar voorbeelden van. Kijk om je heen; de wereld zit er vol mee.

Kinderen leren leren

Velen denken dat je een kind moet leren leren. Dat is een grove misvatting. Het is net zoiets onnatuurlijks als te denken dat je een kind moet leren ademen of lopen. Leren is een natuurlijk facet van ieder mensenkind; het kan niet anders.

De wereldse wetten wijken daarin dus fundamenteel af van de natuurlijke wetmatigheid die onze bestaansbron is.

Het besef hiervan is door programmering verdwenen en daarmee het vertrouwen dat het kind op eigen gelegenheid en op eigen tijd leert lezen en rekenen. Veel volwassenen en dus de kinderen die zij onder hun hoede hebben missen dit vertrouwen. Geen vertrouwen hebben is een teken dat je weg bent uit je essentie. Ongelukkig zijn is het gevolg.

Het bewustzijn, het brein en de ontwikkeling ervan in het kind faciliteren

Wij hebben onze kinderen de gelegenheid gegeven hun eigen bewustzijn en hun eigen bewustzijnsontwikkeling te volgen. Dat impliceert dat we de omstandigheden zo bouwen dat we de ontwikkeling van het brein zijn natuurlijke verloop laten. Het brein is het instrument waardoor het bewustzijn zich ontwikkelt en vice versa. Het is een wijs en nauwgezet natuurlijk proces dat we heel hebben gelaten, zonder eisen en leerplannen. Intrinsieke motivatie, waarmee het kind wordt geboren, blijft behouden.

Het kind volgt daardoor een volstrekt ander pad dan een kind dat van buitenaf opgelegd krijgt dat het iets moet kunnen binnen een bepaalde tijd.

Onze kinderen hebben op eigen wijze leren lezen en rekenen. Iemand noemde onze kinderen vrije uitloopkinderen. Je hoeft een kip die in de juiste omstandigheden leeft tenslotte ook niet aan te leren hoe het een ei moet leggen.

Rijping van het brein

Het brein van onze dochter, in nauwe relatie met haar bewustzijn, is door de tijd te krijgen, gerijpt tot het in 1 klap begrijpen van cijfers. Zij kwam ineens naar voren dat zij de sprongen tussen cijfers verstaat: van enkelvoudige cijfers naar tientallen, honderdtallen, duizendtallen en verder.

Wij hebben haar het rekenen niet geleerd: zij kan het gewoon ineens omdat haar brein en dus de benodigde functies ervan, klaar waren om dit deel van de wereld op te pakken en ermee te gaan spelen. Zij bevat ineens het decimale stelsel op eigen kracht.

Wetenschappelijk

Dat dit geen uitzondering is maar het bewijs is van een gewone, natuurlijke ontwikkeling is reeds lang wetenschappelijk aangetoond. Lees hier over het onderzoek met betrekking tot leren lezen: ‘Kinderen en leren lezen’.

Wij hebben onze kinderen op deze wijze begeleid omdat onze wijsheid, vanuit essentie, dit influisterde. Wij luisteren naar deze fluisteringen omdat ze richting geven aan ons leven. Dat deze wijze van leven ook wetenschappelijk aantoonbaar werkt, is mooi. Wij hebben die wetenschap niet nodig om ‘te weten’ maar als vertaalslag naar de omgeving kan het helpen.

Gevoelige periodes

Wij zijn hierin niet uniek. Maria Montessori schreef er de vorige eeuw ook over: het kind heeft gevoelige periodes waarin bewustzijn gecombineerd met vaardigheden als door een onzichtbare hand ineens naar de oppervlakte gevoerd worden. In de tijd voorafgaand aan de openbaring van dergelijke vermogens nemen we niets waar van de groei en de ontwikkeling ervan. Het vindt plaats in het onzichtbare wezen van het kind. Dan, als een plant die zich door het aardoppervlak heen boort en zijn eerste stengel aan de zon blootstelt, is het vermogen voor ons, buitenstaanders, zichtbaar.

Genieten van cijfers door besef

Het is zichtbaar geworden nadat Fianne (9) vol verrukking met een rekenmachine rondloopt en ons allerlei getallen toont en die benoemt. ‘654.897.234’. Zeshonderd vierenenvijftig miljoen achthonderdzeven en negentig duizend twee honderd en vierendertig. Wij hebben haar dit niet geleerd; haar brein doet het zelf. Omdat het de tijd gekregen heeft op eigen gelegenheid te rijpen zonder interruptie en deze taak nu moeiteloos uitvoert. Zij snapt en beseft met haar hele wezen ineens de betekenis. Er kwam geen oefenen, geen studieplan, niets aan te pas. Het intens genieten van dit besef en de cijfers is wat natuurlijk is. Genieten is ons geboorterecht.

Manipuleren: nee

Zoals we aan een frisse, jonge plant niet gaan trekken om de groei te ‘stimuleren’, hoeven we ook het ontluikende vermogen te lezen of te rekenen niet te manipuleren. Het hoeft niet sneller te gaan dan het gaat. Het zal gebeuren. Dat is een natuurwet.

Gaan we wel trekken en sleuren aan dit perfect georganiseerde proces dan krijgen we afwijkingen. Dit noemt men ‘leerproblemen’.

Niet de ontwikkeling van het kind is het probleem. Het is het systeem, dat losgekoppeld is geraakt van de natuurlijke wetten, dat de ‘leerproblemen’ veroorzaakt.

Natuurlijke staat van zijn

Wij, van Best Brain, helpen mensen die vast zijn komen te zitten in de wereldse wetten die ongeluk veroorzaken, terug te keren naar hun natuurlijke staat van zijn, waar het leven zich, moeiteloos en vol vreugde en plezier in leren, voltrekt.

Daar komen we iedere dag ons bed voor uit. Er bestaat voor ons niets zinvollers en mooiers.

 

 

 

By |2018-04-27T17:10:02+00:00april 27th, 2018|Algemeen|0 Comments

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.